Artikel Terbaru

Peristiwa Hunain

0
Peristiwa Hunain Kejadian mulia di bulan syawal tahun ke 8 Hijriyah, ketika para kuffar diluar Makkah mendengar peristiwa Fath Makkah, maka Malik bin Auf Annadhariy berkumpul bersama kelompok Hawazin, Tsaqif dll untuk berpadu melawan muslimin sebagai pembalasan atas kejadian Fatah Makkah yg terjadi di akhir bulan ramadhan pada tahun yg sama, maka Rasul saw keluar menuju Medan Hunain pada...
Bersatulah wahai Makmum Sayyidina Muhammad saw Hari hari terakhir ramadhan adalah malam malam tangis sedih bagi hamba hamba Nya swt, mereka sangat sedih berpisah dengan Ramadhan, seraya merintih : Selamat berpisah wahai Bulan Sujud.., Selamat berpisah wahai Bulan Puasa, Selamat berpisah wahai Bulan Taubat, Selamat berpisah wahai Bulan Al Qur;an, Selamat berpisah wahai Bulan Ahlul Badr, Selamat berpisah wahai Bulan...

Oh Bayiku

0
Oh Bayiku {mosimage}Bu Mina sedang hamil tua, ia sedang berjalan tertatih tatih disebuah jalan, seraya selalu terbebani oleh kandungannya yang sudah besar, kemanapun ia melangkahkan kakinya, ia dibebani oleh kandungannya, dijalan, dirumah, berdiri, duduk bahkan tidurpun ia selalu terganggu oleh perutnya, hanya satu harapan yang selalu menghiburnya siang dan malam, "aku akan mendapatkan seorang anak yang akan menjadi kebanggaanku kelak", tak ada seorang ibu yang tidak...