June 20, 2021

Re:sanad qur\’an

Home Forums Forum Masalah Umum sanad qur\’an Re:sanad qur\’an

#142295039
Munzir Almusawa
Participant

Alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,

Kesejukan kasih sayang Nya semoga selalu menerangi hari hari anda dg kebahagiaan,

Saudaraku yg kumuliakan,
SANAD QIRA\’AT SAB\’AH
{NAFI\’ , IBN KATSIR, ABI AMR, IBN AMIR, ASIM, HAMZAH, AL KASA\’I)

SAYIDI HABIB UMAR BIN MUHAMMAD BIN HAFID
DARI SYEIKH KHOLID BIN ABDUL AZIZ BIN ISMAIL AL MUUSHILIY AL IRAQIY
DARI SYEIKH ABDULLATIF BIN KHALIL BIN KHIDIR AL MUSILI
DR{SYEH SYAIROZAD B ABDURROHMAN B TOHA)
DR (SYEH ABDURROZAK MUHAMMAD AMMARAH)
DR(SYEH ISMAIL B ABDUL A\’L B AHMAD)
DR(SYEH FAROJ ATIAH AL HADDAD)
DR (SYEH IBRAHIM B MUHAMMAD B MUHAMMAD ALHILALI AL MUQRI)
DR(SYEH MUHAMMAD B MUHAMMAD ALHILALI AL MUQRI)
DR (SYEH AHMAD SYAROF )
DR(SYEH YUSUF AJ\’UR AS SYAFI\’I)
DR (ABDUL MUN\’IM AL BANDARI)
DR (SYEH SULAIMAN AS SYAHDAWI)
DR(SYEH MUSTOFA AL MAIHIYYI)
DR(SYEH MUHAMMAD AS SAMNUDI AL MUNIR)
DR(SYEH ALI AR ROMLI)
DR(SYEH MUHAMMAD AL BAQORI)
DR(SYEH AHMAD AR ROSYIDI)
DR(SYEH AHMAD AL BAQORI)
DR(SYEH QURRO\’ MESIR MUHAMMAD B QOSIM AL BAQORI)
DR (SYEH ABDRRAHMAN SYAHADZAH AL YAMANI)
DR(SYEH SYAHADZAH AL YAMANI)
DR(SYEH AHMAD B ABDUL HAQ AS SINBATI)
DR (SYEH YUSUF B ZAKARIA AL ANSORI}
DR(SYEIKHUL ISLAM ZAKARIA AL ANSORI)
DR(SYEH AHMAD B ABUBAKAR AL QOLQILI,JUGA SYEH TOHIR B MUHAMMAD AN NUWAIRI,,JUGA SYEH AHMAD B ASAD AL AMYUTI,JUGA SYEH RIDWAN B MUHAMMAD AL UQBI,JUGA SYEH ABU NU\’AIM AN NADZIRI)
MEREKA DR(SYEH IMAM AL QURRO\’ MUHAMMAD B MUHAMMAD B MUHAMMAD AL JAZARI)
DR(SYEH ABDURAHMAN B AHMAD AL BAQDADI)
DR(SYEH MUHAMMAAD B AHMAD B ABDUL KHOLIQ AS SHO\’IGH)
DR(SYEH ABIL HASAN ALI B SYUJA\’ AL ABBASI )
DR(SYEH QIRO\’AT IMAM ABUL QOSIM AS SYATIBI SOHIB KITAB SYATIBIAH)
DR(SYEH ABUL HASAN ALI B HUDZAIL AL ANDALUSI)
DR(SYEH SULAIMAN NAJAH)
DR (SYEH IMAM QIRO\’AT ABI AMR USMAN B SAID AD DHANI, SANADNYA SAMPAI IMAM2 QIROAT SAB\’AH DI ATAS DR MEREKA SAMPAI ROSULLAH TERTULIS DLM KTBYA AT TAISIR FI QIRO\’AT SAB\’AH, BAB DZIKIR ISNAD)

1.SANAD QIRO\’AH NAFI\’: (SYEH USMAN ADDHANI)
DR(SYEH AHMAD B UMAR B MUHAMMAD AL JIZI)
DR(SYEH MUHAMMAD B AHMAD MUNIR)
DR(SYEH ABDULLAH B ISA AL MADANI)DR(SYEH QOLUN)
DR(SOHIB QIRO\’AH NAFI\’ B ABDURRAHMAN B ABI NU\’AIM)
DR(ABU JA\’FAR YAZID AL QO\’QO\’ DAN ABU DAUD ABDURRAHMAN AL A\’ROJDAN SYAIBAH B NASHOH DAN MUSLIM BIN JUNDUB DAN YAZID B RAUMAN)
MEREKA DR(ABU HURAIRAH,DAN IBN ABBAS DAN ABDULLAH B AYYAS)
MEREKA DR(UBAY BIN KA\’AB)
DR(ROSULULLAH SAW)

2.SANAD QIRO\’AH IBN KATSIR: (SYEH USMAN ADDHANI)
DR(ABU MUSLIM MUHAMMAD B AHMAD B ALI AL BAGHDADI)
DR(IBN MUJAHID)
DR(QUNBUL)
DR(ABIL HASAN AHMAD B MUHAMMAD AUN AL QOWWAS)
DR(WAHAB B WADHIH)
DR (ISMAIL B ABDULLAH AL QUSTHI)
DR(SYIBLI B ABBAD DAN MA\’RUF MUSYKAN)
KEDUANYA DR (SOHIB QIRO\’AH ABDULLAH B KATSIR AL MAKKI)
DR(ABDULLAH B SA\’IB AL MAKHZUMI SOHIB NABI SAW, DAN MUJAHID B JABIR, DAN DIRBAZ MAULA IBN ABBAS). ABDULLAH B SA\’IB
DR(UBAY B KA\’AB)
DR(ROSULULLAH SAW)
SEDANGKAN(MUJAHID DAN DIRBAZ)
DR(IBN ABBAS)
DR(UBAY B KA\’AB DAN ZAID B TSABIT)
DR(ROSULULLAH SAW)

3.SANAD QIRO\’AH ABI AMR:
(USMAN ADDHANI)DR(MUHAMMAD B AHMAD B ALI)
DR(ABU ISA MUHAMMAD B AHMAD B QOTN)
DR(SULAIMAN B KHOLLAD)
DR(AL YAZIDI)
DR(SOHIB QIRO\’AH ABU AMR AL BASHRI)
DR(MUHAMMAD B JA\’FAR AL QO\’QO\’)
DR (YAZID B RAUMAN DAN ABDULLAH B KATSIR DAN MUJAHID B JABR DAN HASAN AL BASHRI)
MEREKA DR(UMAR B KHOTTOB DAN USTMAN B AFFAN DAN ALI B ABI THOLIB DAN ABDULLAH B ABBAS DAN UBAY B KA\’AB DAN ZAID B TSABIT DAN ABI MUSA AL ASYARI)
MEREKA DR(ROSULULLAH SAW)

4.SANAD QIRO\’AH IBN AMIR:
(USMAN ADDHANI)
DR(MUHAMMAD B AHMAD)
DR(AHMAD B MUSA)
DR(AHMAD B YUSUF AT TAGHLABI)
DR(ABDULLAH B DZAKUN)
DR(AYYUB B TAMIM ATTAMIMI)
DR(YAHYA B HARIST ADZ DZOMARI)
DR(SOHIB QIRO\’AHABDULLAH B AMIR B ZAID ASY SYAMI)
DR(ABI DARDA\’ UWAIR B ZAID DAN MUGHIROH B ABI SYIHAB).(ABU DARDA\’)
DR(ROSULULLAH SAW)
SEDANGKAN (MUGHIROH)
DR(USMAN B AFFAN)
DR(ROSULULLAH SAW)

5.SANAD QIRO\’AH ASIM:
(USMAN ADDHANI)DR(MUHAMMAD B AHMAD B ALI)
DR(IBN MUJAHID)
DR(IBRAHIM B AHMAD B UMAR AL WAQI\’I)
DR(UBAY)
DR(YAHYA B ADAM)
DR(ABUBAKAR)
DR(SOHIB QIRO\’AH ASIM B ABI NAJUD AL KUFI)
DR(ABI ABDURRAHMAN ABDULLAH B HABIB AS SULAMI DAN ABU MARYAM ZIRRI B HUBAIS AL ASADI)
DAN MENGAMBIL(ABU ABDURRAHMAN )
DR(USMAN B AFFAN DAN ALI B ABI TOLIB DAN UBAY B KA\’AB DAN ABDULLAH B MAS\’UD DAN ZAID B TSABIT)
MEREKA DR(ROSULULLAH SAW)
SEDANGKAN (ZIRRI)DR(USMAN B AFFAN DAN IBN MAS\’UD)
DR(ROSULULLAH SAW)

6.SANAD QIRO\’AH HAMZAH:
(USMAN ADDHANI)
DR (MUHAMMAD B AHMAD)DR(IBN MUJAHID)
DR(IDRIS B ABDUL KARIM)
DR(KHOLAF B SULAIM
)DR(SOHIB QIRO\’AH HAMZAH B HABIB AZZIAD AL KUFI ATTAMIMI)
DR(SULAIMAN B MAHRON AL AGHMAS DAN MUHAMMAD B ABDURRAHMAN ALQODHI DAN HAMRAN B A\’YAN DAN TOLHA B MUHAMMAD DAN MUHAMMAD AL BAQIR B JA\’FAR AS SHODIQ)
MENGAMBIL (AL AGHMAS DLL)
DR(YAHYA B WATSAB AL ASADI)
DR(AL QOMAH)
DR(IBN MAS\’UD)
DR(ROSULULLAH SAW.)
SEDANGKAN (MUHAMMAD AL BAGIR)
DR(JA\’FAR ASSHODIQ)
DR(ALI ZAINAL ABIDIN)DR(HUSIN B ALI)
DR(ALI B ABI TOLIB)
DR(ROSULULLAH SAW)

7.SANAD QIRO\’AH AL KASA\’I:
(USMAN ADDHANI)
DR(ABDURRAHMAN B UMAR B MUHAMMAD AL MU\’ADDALI)
DR(ABDULLAH B AHMAD)
DR(JA\’FAR B MUHAMMAD AN NUSHOIBI)
DR(ABU UMAR ADDURI)
DR(SOHIB QIRO\’AH ALI B HAMZAH AL KASA\’I AL KUFI)
DR(HAMZAH B HABIB DAN ISA B UMAR AL HAMDANI)
MENGAMBIL (HAMZAH B HABIB)
DR(SULAIMAN B MAHRAN)
DR(YAHYA B WATSAB)
DR(AL QOMAH)DR(IBN MAS\’UD)
DR(ROSULULLAH SAW)
SEDANGKAN(ISA B UMAR AL HAMDANI)
DR(ASIM)
DR(TOLHA B MASROF)
DR(AL QOMAH)
DR(IBN MAS\’UD)
DR (ROSULULLAH SAW)

Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu, semoga sukses dg segala cita cita,

Wallahu a\’lam

Artikel Terpopuler

Artikel Terbaru