Home Forums Forum Masalah Umum Mohon Petunjuk dan Ijazah amalan Reply To: Mohon Petunjuk dan Ijazah amalan

#216093480

Waalaikum salam wr wb
Amin .. terimakasih atas doa-doa yang dipanjatkan, semoga dikabul oleh Allah.
Mengenai tatacara membaca khulasoh madad nabawi, silahkan anda beli kitab khulasoh madad nabawi yang sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, didalam kitab tersebut telah dijelaskan tentang tatacara membacanya mulai amalan sebelum subuh hingga amalan selepas isya.
Mengenai ijazah dzikr jalalah, maka bisa dikatakan: AJAZTUKUM NIYABATAN AN SYUYUKHINA – kami ijazahkan padamu mewakili guru kami Alhabib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz), dan itupun semua sudah menjadi tawasul kita dengan mereka orang orang sholeh yang dicintai ALLAH SWT.

Mengenai masalah jodoh, maka kami copy jawaban dari guru kita Habibana Munzir AlMusawa berikut penjelasan beliau
Banyak orang yang berputus asa dengan masalah rizki, masalah jodoh, masalah tahta, ketakutan dan lain sebagainya, yang mana kesemua ini ada dalam diri Nabi Musa AS, beliau dibesarkan di dalam istana Fir’aun, kemudian ia lari ke tempat dimana dia tidak mempunyai makanan dan minuman, tidak mempunyai pekerjaan, tidak pula mempunyai istri dan keluarga dan dalam keadaan ketakutan, dalam perjalanan dia mendapati sebuah sumur dimana ketika itu ada 2 orang perempuan yang ingin mengambil air di sumur lantas dia membantu mereka, setelah itu Nabi Musa AS beristirahat dan berdoa, karena doa dapat merubah keadaan, di zaman sekarang banyak orang yang meremehkan doa dan hanya berpegang dengan usaha tanpa doa, justru usaha dengan disertai doa jauh lebih baik daripada usaha yang tidak disertai dengan doa, karena usaha tanpa disertai doa akan berakhir dengan neraka, maka ketika itu Nabi Musa AS berdoa :
رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ
“Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku”.( QS: Al Qashash : 24)
doa tersebut telah diajarkan oleh Guru Mulia kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, jika sulit dalam rizki atau jodoh maka perbanyaklah doa tersebut, maka Insyaallah usaha dipermudah, jodoh dipermudah dan segala urusan dipermudah, amin. Wallahu a’lam

Semoga ALLAH memberikan ketenangan dihatimu dan memberikan keistiqomahan untuk berjalan dijalan ALLAH.