Home Forums Forum Masalah Umum nikah menikahi sepupu

#71859331
Adi Rahman
Participant

Asalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh…

Habib yang saya hormati, saya mau menanyakan mengenai hukum menikahi saudara sepupu.
Saya mencintai saudara sepupu saya, dia anak perempuan dari saudara laki2 ayah saya.
Apakah menikahi sepupu diperbolehkan dalam Islam?
Bagaimana hubungannya dengan surat Al Ahzaab ayat 50, apakah maksud dari kekhususan itu hanya bagi Nabi bukan untuk semua mukmin ?
Apakah itu mengenai diperbolehkannya menikahi sepupu hanya untuk Nabi saja, ataukah hal lain?
Mohon penjelasan Habib yang sejelas jelasnya.
Sekiranya Habib berkenan mendoakan saya, memohonkan kepada Allah agar saya berjodoh dengan dia di dunia dan akherat…

Wasalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh..

Hadi