Home Forums Iseng dalam keluhuran Do\’a-do\’a Rasulullah

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #71878823
  aay_gym
  Participant

  Do\’a-do\’a Rasulullah

  Do\’a adalah ibadah yang sangat agung, yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Hakikat do\’a adalah menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah dan berlepas diri dari daya dan upaya makhluk. Do\’a merupakan tanda Ubudiyah (penghambaan diri secara totalitas kepada Allah). Do\’a juga merupakan lambang kelemahan manusia. Di dalam ibadah do\’a terkandung pujian terhadap Allah. Disamping itu terkandung juga sifat penyantun dan pemurah bagi Allah. Oleh sebab itu Rasulullah shallallahu \’alaihi wasallam bersabda: \"Doa itu adalah ibadah.\" (HR. Tirmidzi).

  Rasulullah shallallahu \’alaihi wasallam adalah seorang yang banyak berdo\’a, memohon dan menunjukkan ketergantungan kepada Allah. Beliau sangat menyukai kalimat-kalimat yang ringkas namun sarat makna dan juga menyukai ucapan-ucapan do\’a.

  Di antara do\’a Rasulullah shallallahu \’alaihi wasallam adalah: \"Ya Allah, tolonglah daku dalam menjalankan agama yang merupakan pelindung segala urusanku. Elokkanlah urusan duniaku yang merupakan tempat aku mencari kehidupan. Elokkanlah urusan akhiratku yang merupakan tempat aku kembali. Jadikanlah kehidupanku ini sebagai tambahan segala kebaikan bagiku dan jadikanlah kematianku sebagai ketenangan bagiku dari segala kejahatan.\" (HR. Muslim).

  Di antara do\’a beliau adalah: \"Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Ya Rabb Pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan bala tentaranya, atau aku melakukan kejahatan terhadap diriku atau yang aku tujukan kepada seorang muslim lain.\" (HR. Abu Daud).

  Demikian pula do\’a berikut ini: \"Ya Allah, cukupilah aku dengan rizki-Mu yang halal (supaya aku terhindar) dari yang haram, perkayalah aku dengan karunia-Mu (supaya aku tidak meminta) kepada selain-Mu.\" (HR. At-Tirmidzi).

  Di antara permohonan beliau kepada Allah: \"Ya Allah, ampunilah dosaku, curahkanlah rahmat-Mu kepadaku dan temukanlah aku dengan teman yang tinggi derajatnya.\" (Muttafaq \’alaih).

  Rasulullah shallallahu \’alaihi wasallam senantiasa berdo\’a memohon kepada Rabb Ta\’ala baik pada waktu lapang maupun pada saat sempit. Pada peperangan Badar, beliau berdo\’a kepada Allah hingga jatuh selendang beliau dari kedua pundaknya, memohon kepada Allah agar menurunkan pertolongan bagi kaum muslimin dan menjatuhkan kekalahan atas kaum musyrikin. Beliau sering berdo\’a untuk dirinya sendiri, untuk keluarga dan ahli bait beliau, untuk sahabat-sahabat beliau bahkan untuk segenap kaum muslimin.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • The forum ‘Iseng dalam keluhuran’ is closed to new topics and replies.